Archief voor de categorie 2016

Team TU-Delft wint prijs “meest duurzame betonkano”

Team TU-Delft wint prijs “meest duurzame betonkano”

Op 27, 28 en 29 mei werd door de HAN de jaarlijkse betonkanorace georganiseerd.
De races vonden plaats in het Park Presikhaaf te Arnhem Dit jaar deden 33 teams en meer dan 200 deelnemers mee.
ORCEM B.V. heeft het team van U-BASE (TU-Delft ) gesponsord.

De kano van U-BASE viel in de prijzen!
1 voor de zwaarste kano en 1 voor de meest duurzame, door het gebruik van geopolymeerbeton op basis van ECO2cem.

ORCEM B.V. feliciteert het hele team van U-BASE met dit resultaat.

 

TUDelft-Orcem

 

KOMO attesten per 1 januari 2015 vernieuwd en uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2015 heeft ORCEM nieuwe KOMO attesten ontvangen voor verschillende combinaties van cement/ECO2cem en cement/ECO2cem/poederkoolvliegas.

Net als bij de cement/ECO2cem combinaties is bij de laatste genoemde typen attesten de bestandheid tegen sulfaataantasting overeenkomstig CUR-Aanbeveling 48 aangetoond. Daarom is in die attesten nu ook XA2(s) en XA3(s) opgenomen.

Concreet betekent dit dat, als in de gebruikte combinatie het aandeel hoogovenslak + poederkoolvliegas minimaal 50% van het totaal bindmiddel is, het beton als sulfaatbestand kan worden beschouwd.

Hiermee is weer een belangrijke stap genomen in de bredere toepassing van gemalen gegranuleerde hoogovenslak als bindmiddel in beton.

 

Gehalte chroom (VI) voldoet ruimschoots aan de Europese eisen

In opdracht van ORCEM heeft het daartoe geaccrediteerde laboratorium van GEOS het gehalte aan chroom VI bepaald volgens EN 196-10. Daarnaast is ook het totaal chroom bepaald.

Het gehalte chroom VI bedraagt < 0,00001 % (0,1 ppm) en het totaal chroom bedraagt 0,00520 %. De grenswaarde voor chroom VI is bepaald in de Europese Verordening 1907/2006 en bedraagt 0,0002% (2ppm). Hiermee voldoet ECO2cem ruimschoots aan de Europese eisen voor chroom VI.

Het GEOS rapport kunt u hier downloaden.

CUR-Aanbeveling 89 voor gebruik van ECO2cem nader uitgewerkt

ECO2cem heeft een neutraliserende werking op het totaal alkaligehalte van beton. Hiermee wordt het risico op schadelijke Alkali Silica Reactie sterk verminderd. CUR-Aanbeveling 89 “Maatregelen ter voorkoming van schadelijke Alkalisilica Reactie (ASR) in beton” geeft in bijlage G de mogelijkheid om de neutralisatie met apart gedoseerde slak te berekenen, echter in de uitwerkingen bij paragraaf 5.3 van CUR-Aanbeveling is het gebruik van apart gedoseerd slak niet meegenomen. Om het effectief alkaligehalte te bepalen bij bindmiddelcombinaties met cement, ECO2cem en eventueel poederkoolvliegas is een uitwerking gemaakt, aan de hand waarvan eenvoudig kan worden bepaald of de gekozen betonsamenstelling een mogelijk risico tot schadelijke ASR heeft.

Deze uitwerking is in een leesbare notitie opgenomen en hier te downloaden. U kunt dan eenvoudig zelf te kunnen bepalen of uw samenstelling geen risico tot schadelijke ASR bezit. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heren R. Albers of N. Vonk.

Sitemap

Sitemap

Adres

Kantoor adres:
Plaza 22, 4782 SK Moerdijk, Nederland
Telefoon: +31 (0)168 74 50 40
E-mail: info@orcem.nl

Productie locatie:
Graanweg 22A, 4782 PP Moerdijk, Nederland
Telefoon: +31 (0)168 38 23 24 alleen voor bestellingen & afroepen
Fax: +31 (0)168 38 23 31

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinyoutube