KOMO attesten per 1 januari 2015 vernieuwd en uitgebreid.

Vanaf 1 januari 2015 heeft ORCEM nieuwe KOMO attesten ontvangen voor verschillende combinaties van cement/ECO2cem en cement/ECO2cem/poederkoolvliegas.

Net als bij de cement/ECO2cem combinaties is bij de laatste genoemde typen attesten de bestandheid tegen sulfaataantasting overeenkomstig CUR-Aanbeveling 48 aangetoond. Daarom is in die attesten nu ook XA2(s) en XA3(s) opgenomen.

Concreet betekent dit dat, als in de gebruikte combinatie het aandeel hoogovenslak + poederkoolvliegas minimaal 50% van het totaal bindmiddel is, het beton als sulfaatbestand kan worden beschouwd.

Hiermee is weer een belangrijke stap genomen in de bredere toepassing van gemalen gegranuleerde hoogovenslak als bindmiddel in beton.

 

Sitemap

Sitemap

Adres

Kantoor adres:
Plaza 22, 4782 SK Moerdijk, Nederland
Telefoon: +31 (0)168 74 50 40
E-mail: info@orcem.nl

Productie locatie:
Graanweg 22A, 4782 PP Moerdijk, Nederland
Telefoon: +31 (0)168 38 23 24 alleen voor bestellingen & afroepen
Fax: +31 (0)168 38 23 31

Follow Us

Facebooktwitterlinkedinyoutube